Försäkringar

Genom Moderna Försäkringar har föreningen tecknat en gruppförsäkring för alla medlemmar, vilken gör att ni inte behöver betala för bostadsrättstillägg i er egen hemförsäkring. Försäkringsnummer och innehåll framgår i Försäkringsbrev och Bostadsrättstillägg-k-402-1

NCC tecknade vid inflyttningen en specialförsäkring för våra värmepumpar genom Arctic (självriskeliminering). Några i föreningen har dock inte förlängt denna försäkring efter de fem åren som ingick, vilket kan göras mha denna blankett. Fullständiga försäkringsvillkor för denna försäkring hittar ni här: http://www.arctic.se/forsakringslosningar/varmepumpar/